Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ - {COM(2013) 506 final}{SWD(2013) 260 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 261
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове