Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Дванадесети доклад за практическата подготовка за бъдещото разширяване на еврозоната
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Twelfth Report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area
Дата на документа: 23/07/2013
№ на документ: COM(2013) 540
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове