Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейското висше образование в световен план
Заглавие на английски:
Дата на документа: 11/07/2013
№ на документ: COM(2013) 499
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове