Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващa Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства - {COM(2013) 495 final}{SWD(2013) 245 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 246
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове