Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства - {SWD(2013) 245 final} {SWD(2013) 246 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: COM(2013) 495
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове