Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие ECSEL - {COM(2013) 501 final}{SWD(2013) 255 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 256
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове