Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващa Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства - {COM(2013) 495 final}{SWD(2013) 246 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Regulation on the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking - {COM(2013) 495 final}{SWD(2013) 246 final}
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 245
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове