Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка относно националната програма за реформи и за представяне на становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Литва, Придружаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Литва за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Литва за периода 2012—2016 г. - {COM(2013) 365 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessment of the 2013 national reform programme and convergence programme for LITHUANIA Accompanying the document Recommendation for a Council Recommendation on Lithuania’s 2013 national reform programme and delivering a Council Opinion on Lithuania’s convergence programme for 2012-16 - {COM(2013) 365 final}
Дата на документа: 29/05/2013
№ на документ: SWD(2013) 365
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове