Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Банкиране в сянка — търсене на отговор на новите рискове във финансовия сектор
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Shadow Banking – Addressing New Sources of Risk in the Financial Sector
Дата на документа: 04/09/2013
№ на документ: COM(2013) 614
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове