Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове - {SWD(2013) 321 final}{SWD(2013) 322 final}{SWD(2013) 323 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species - {SWD(2013) 321 final}{SWD(2013) 322 final}{SWD(2013) 323 final}
Дата на документа: 09/09/2013
№ на документ: COM(2013) 620
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове