Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Изпълнение на Съобщението относно сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество и на заключенията на Съвета по енергетика от ноември 2011 г. - {SWD(2013) 334 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Implementation of the Communication on Security of Energy Supply and International Cooperation and of the Energy Council Conclusions of November 2011 - {SWD(2013) 334 final}
Дата на документа: 13/09/2013
№ на документ: COM(2013) 638
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове