Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Допълнителен документ, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския Парламент, Съвета и Европейския Икономически и Социален Комитет - Годишен доклад за 2012 г. относно финансовата помощ за разширяване - (ИПП, ФАР, CARDS, инструмента за предприсъединяване за Турция и преходния финансов инструмент) - {COM(2013) 625 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Background document Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - 2012 Annual Report on Financial Assistance for Enlargement (IPA, PHARE, CARDS, Turkey Pre-Accession Instrument, Transition Facility) - {COM(2013) 625 final}
Дата на документа: 12/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 326
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове