Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО ПРЕЗ 2013 ГОДИНА - {SWD(2013) 333 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - EUROPEAN RESEARCH AREA PROGRESS REPORT 2013 - {SWD(2013) 333 final}
Дата на документа: 20/09/2013
№ на документ: COM(2013) 637
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове