Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО - ФАКТИ И ФИГУРИ ПРЕЗ 2013 Г., Придружаващ документа към ДОКЛАДА ЗА НАПРЕДЪКА В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО ПРЕЗ 2013 Г. - {COM(2013) 637 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EUROPEAN RESEARCH AREA - FACTS AND FIGURES 2013 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - EUROPEAN RESEARCH AREA PROGRESS REPORT 2013 - {COM(2013) 637 final}
Дата на документа: 20/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 333
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове