Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ КЪМ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
Заглавие на английски: AMENDING LETTER TO DRAFT AMENDING BUDGET N° 6 TO THE GENERAL BUDGET 2013 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE
Дата на документа: 18/09/2013
№ на документ: COM(2013) 655
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове