Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Годишен доклад относно политиките на ЕС в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита и тяхното изпълнение през 2012 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - Annual Report on the European Union's Humanitarian Aid and Civil Protection - Policies and their Implementation in 2012
Дата на документа: 25/09/2013
№ на документ: COM(2013) 658
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове