Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно Финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие - {SWD(2013) 345 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the financial regulation applicable to the 11th European Development Fund - {SWD(2013) 345 final}
Дата на документа: 25/09/2013
№ на документ: COM(2013) 660
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове