Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 НА ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2014 г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2014 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 18/09/2013
№ на документ: COM(2013) 644
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове