Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори - {SWD(2013) 336 final}{SWD(2013) 337 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts - {SWD(2013) 336 final}{SWD(2013) 337 final}
Дата на документа: 18/09/2013
№ на документ: COM(2013) 641
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове