Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година (резюме) - {SWD(2013) 348 final}{SWD(2013) 349 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2011 financial year (Summary) - {SWD(2013) 348 final}{SWD(2013) 349 final}
Дата на документа: 26/09/2013
№ на документ: COM(2013) 668
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове