Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно възможни нови изисквания за етикетиране на текстилните продукти и във връзка с проучване относно алергенните вещества в текстилните продукти
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL regarding possible new labelling requirements of textile products and on a study on allergenic substances in textile products
Дата на документа: 25/09/2013
№ на документ: COM(2013) 656
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове