Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 8 (ПКБ2а) КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 8 (DAB2 bis) TO THE GENERAL BUDGET 2013 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 25/09/2013
№ на документ: COM(2013) 669
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове