Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Помощен документ - Таблица за сравнение - 10-ти - 11-ти финансови регламент на Европейски фонд за развитие, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно Финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие - {COM(2013) 660 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Supporting document - Comparative table - 10th-11th EDF financial regulations Accompanying the document Proposal for a Council regulation on the financial regulation applicable to the 11th European Development Fund - {COM(2013) 660 final}
Дата на документа: 25/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 345
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове