Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ПРЕВАНТИВНИ И КОРИГИРАЩИ ДЕЙНОСТИ ДО КРАЯ НА 2012 Г., Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ЗАЩИТА НА БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ДО КРАЯ 2012 г. - {COM(2013) 682 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTIVITIES TO END 2012 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT - PROTECTION OF THE EUROPEAN UNION BUDGET TO END 2012 - {COM(2013) 682 final}
Дата на документа: 26/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 404
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове