Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализи и упътване на иновативно преподаване и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп в Европа, Придружаващ документа към Съобщението - "Отваряне на образованието" - {COM(2013) 654 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe Accompanying the document Communication - 'Opening Up Education' - {COM(2013) 654 final}
Дата на документа: 25/09/2013
№ на документ: SWD(2013) 341
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове