Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД И УПРАВЛЕНИЕТО МУ ПРЕЗ 2012 Г. - {SWD(2013) 344 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GUARANTEE FUND AND ITS MANAGEMENT IN 2012 - {SWD(2013) 344 final}
Дата на документа: 27/09/2013
№ на документ: COM(2013) 661
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове