Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/… НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната - SEC(2010)877 SEC(2010)878
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EU) No …/… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the professional cross-border transportation of euro cash by road between euro-area Member States - SEC(2010)877 SEC(2010)878
Дата на документа: 14/07/2010
№ на документ: COM(2010) 377
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове