Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за цялостното функциониране на официалния контрол в държавите членки по отношение на безопасността на храните, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, както и здравето на растенията
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL On the overall operation of official controls in the Member States on food safety, animal health and animal welfare, and plant health
Дата на документа: 04/10/2013
№ на документ: COM(2013) 681
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове