Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която следва да заеме ЕС в рамките на Административния комитет на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на проектоправилото за единни разпоредби относно одобряването на предназначени за допълнително инсталиране устройства за намаляване на емисиите (REC) на тежкотоварни превозни средства, селскостопански и горскостопански трактори и извънпътни подвижни машини, оборудвани с дизелови двигатели
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Union within the Administrative Committee of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the draft Regulation on uniform provisions concerning the approval of Retrofit Emission Control Devices (REC) for heavy duty vehicles, agricultural and forestry tractors and non-road mobile machinery equipped with compression ignition engines
Дата на документа: 09/10/2013
№ на документ: COM(2013) 693
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове