Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в научноизследователската област и технологичното развитие през 2012 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2012
Дата на документа: 17/10/2013
№ на документ: COM(2013) 713
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове