Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартната справка-декларация за ДДС - {SWD(2013) 426 final}{SWD(2013) 427 final}{SWD(2013) 428 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards a standard VAT return - {SWD(2013) 426 final} {SWD(2013) 427 final}{SWD(2013) 428 final}
Дата на документа: 23/10/2013
№ на документ: COM(2013) 721
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове