Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на присъединяването на Република Йемен към СТО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the Ministerial Conference of the World Trade Organization on the accession of the Republic of Yemen to the WTO
Дата на документа: 23/10/2013
№ на документ: COM(2013) 720
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове