Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Прилагане на Директивата относно енергийната ефективност — Насоки на Комисията - {SWD(2013) 445 final}{SWD(2013) 446 final}{SWD(2013) 447 final}{SWD(2013) 448 final}{SWD(2013) 449 final}{SWD(2013) 450 final}{SWD(2013) 451 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementing the Energy Efficiency Directive – Commission Guidance - {SWD(2013) 445 final}{SWD(2013) 446 final}{SWD(2013) 447 final}{SWD(2013) 448 final}{SWD(2013) 449 final}{SWD(2013) 450 final}{SWD(2013) 451 final}
Дата на документа: 06/11/2013
№ на документ: COM(2013) 762
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове