Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2002/546/ЕО относно удължаване на период на неговото прилагане
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2002/546/EC as regards its period of application
Дата на документа: 12/11/2013
№ на документ: COM(2013) 781
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове