Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоките за политиките за заетост на държавите членки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States
Дата на документа: 13/11/2013
№ на документ: COM(2013) 803
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове