Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ЗА ЗАЕТОСТТА, придружаващ Съобщението на Комисията относно Годишния обзор на растежа за 2014 г.
Заглавие на английски: DRAFT JOINT EMPLOYMENT REPORT accompanying the Communication from the Commission on Annual Growth Survey 2014
Дата на документа: 13/11/2013
№ на документ: COM(2013) 801
Вид документ: Проект за съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове