Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Прилагане на двете съвместни политически декларации относно обяснителните документи във връзка с транспонирането на директиви от държавите членки
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementation of the two Joint Political Declarations on explanatory documents about Member States' transposition of directives
Дата на документа: 14/11/2013
№ на документ: COM(2013) 788
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове