Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на предприетите действия от ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, МАЛТА , НИДЕРЛАНДИЯ И СЛОВЕНИЯ в отговор на препоръките на Съвета от 21 юни 2013 година с оглед на преодоляването на състоянието на прекомерен бюджетен дефицит и от БЕЛГИЯ в отговор на решение на Съвета за даване на предизвестие от 21 юни 2013 г
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Assessment of action taken by SPAIN, FRANCE, MALTA, THE NETHERLANDS and SLOVENIA in response to the Council Recommendations of 21 June 2013 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit, and by BELGIUM in response to the Council Decision to give notice of 21 June 2013
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: COM(2013) 901
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове