Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Първи доклад за напредъка на Грузия по Плана за действие за либерализиране на визовия режим
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - First Progress Report on the implementation by Georgia of the Action Plan on Visa Liberalisation
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: COM(2013) 808
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове