Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Втори доклад за оценката на изпълнението на директивата за повишаване на сигурността на пристанищата
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Second report assessing the implementation of the Directive on enhancing port security
Дата на документа: 18/11/2013
№ на документ: COM(2013) 792
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове