Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА за оценка на качеството на данните, отчетени от държавите членки през 2012 г., относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT assessing the quality of data reported by Member States in 2012 on balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
Дата на документа: 14/11/2013
№ на документ: COM(2013) 784
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове