Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализ на предварителния бюджетен план на ЕСТОНИЯ, Придружаващ документа към СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно работен документ за бюджентия план на ЕСТОНИЯ - {C(2013) 8002 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis of the Draft Budgetary Plan of ESTONIA Accompanying the document COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of ESTONIA - {C(2013) 8002 final}
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 602
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове