Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализ на предварителния бюджетен план на ИТАЛИЯ, Придружаващ документа към СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно работен документ за бюджентия план на ИТАЛИЯ - {C(2013) 8005 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis of the draft budgetary plan of ITALY Accompanying the document COMMISSION OPINION on the draft budgetary plan of ITALY - {C(2013) 8005 final}
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 606
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове