Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане на документа към Директива относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства - {COM(2013) 822 final}{SWD(2013) 480 final}{SWD(2013) 481 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation Plan Accompanying the document Directive on procedural safeguards for children suspected or accused in in criminal proceedings - {COM(2013) 822 final}{SWD(2013) 480 final}{SWD(2013) 481 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 492
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове