Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма (СПФТ на ЕС) - {SWD(2013) 488 final}{SWD(2013) 489 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A European terrorist finance tracking system (EU TFTS) - {SWD(2013) 488 final}{SWD(2013) 489 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: COM(2013) 842
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове