Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложението за мерки относно правната помощ за заподозрените лица или обвиняемите в наказателните производства - {COM(2013) 824 final}{SWD(2013) 477 final}{SWD(2013) 499 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Proposal for Measures on Legal Aid for Suspects or Accused Persons in Criminal Proceedings - {COM(2013) 824 final}{SWD(2013) 477 final}{SWD(2013) 499 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 476
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове