Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместен преглед на изпълнението на споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, придружаващ Доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно съвместния преглед на изпълнението на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ - {COM(2013) 844 final}
Заглавие на английски: Joint Review of the implementation of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of passenger name records to the United States Department of Homeland Security Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the joint review of the implementation of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of passenger name records to the United States Department of Homeland Security - {COM(2013) 844 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: SEC(2013) 630
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове