Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Обобщаващ доклад относно мониторинга и оценката на програмата за научни изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Summary Report on the Monitoring and Assessment Exercise of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel
Дата на документа: 29/11/2013
№ на документ: COM(2013) 845
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове