Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПОЛЗВАЩАТА СЕ С ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2012 Г. - {SWD(2013) 484 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON 2012 EIB EXTERNAL ACTIVITY WITH EU BUDGETARY GUARANTEE - {SWD(2013) 484 final}
Дата на документа: 28/11/2013
№ на документ: COM(2013) 834
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове