Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Дата на документа: 07/01/2014
№ на документ: JOIN(2013) 32
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове